W XXIII plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera, pracownik Instytutu, pan dr inż. Zbigniew Stępień otrzymał tytuł Srebrnego Inżyniera w kategorii „Nauka".

Dr inż. Zbigniew Stępień, zastępca Kierownika Zakładu Oceny Właściwości Eksploatacyjnych Instytutu Nafty i Gazu – PIB, a także Kierownik Laboratorium Badań Silnikowych i Trybologicznych to specjalista w zakresie badań silnikowych paliw i olejów smarowych, opracowywania i badania systemów oczyszczania spalin tłokowych silników spalinowych, rozwiązywania problemów związanych ze współdziałaniem paliw i olejów smarowych w silnikach oraz oddziaływania paliw na układy wtrysku paliwa silników ZS jak i ZI.

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się Leksykonu przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych, unikatowego na polskim rynku wydawnictwa. Zredagowany pod kierunkiem Wiesława Górskiego Leksykon zawiera ponad 4000 haseł z zakresu ropy naftowej i jej produktów, technologii przetwórstwa ropy naftowej, magazynowania ropy i produktów ropopochodnych, badań laboratoryjnych oraz urządzeń stosowanych w procesach przerobu ropy naftowej, wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.

grafika m

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie – w Warszawskim Domu Technika NOT – uroczysta gala połączona z ogłoszeniem wyników Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2016". Ideą zorganizowania tego Konkursu, jak można przeczytać w regulaminie Konkursu, jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców  oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych naszemu krajowi.

Zapraszamy do udziału w międzylaboratoryjnych badaniach drgań ogólnych i miejscowych oraz hałasu na stanowiskach pracy, organizowanych w dniach 27-28.04.2017 r. przez Laboratorium Badań Środowiskowych Oddział Instytutu INIG-PIB w Krośnie.

Więcej informacji na stronie Laboratorium.

 

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Krakowie w hotelu QUBUS odbyła się VII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw".  Organizatorem Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu oraz CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego.
Tegoroczne spotkanie poświęcone było jakości paliw w aspekcie wymagań zrównoważonego rozwoju. Wypracowane i przyjęte zasady polityki Unii Europejskiej, w tym jej państw członkowskich stanowią, że wprowadzanie paliw na rynki uwzględniać będzie kryteria zrównoważonego rozwoju, obejmujące poszczególne sektory gospodarki. Wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy ILUC oraz dyrektywy AFID będzie wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku paliwowego i nie pozostanie bez wpływu na jakość paliw. Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostało także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw.

W serii wydawniczej "Prace Naukowe INIG-PIB" ukazały kolejne ciekawe monografie. Zapraszamy do zapozania się z pełną ofertą wydawniczą.

210 Habera

211 warnecki

212 kostecki

213 dziadzio

     

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG", które odbędzie się w dn. 28-29 listopada 2016 r. w Hotelu Zawiercie. Szkolenie, prowadzone w formie warsztatów kalibracyjnych, adresowane jest do audytorów jednostek certyfikujących, osób odpowiedzialnych w jednostkach certyfikujących za wdrożenie i nadzorowanie procedur KZR INiG, firm i osób zajmujących się wdrażaniem wymagań KZR INiG i przygotowywaniem do audytów przedsiębiorców, a także podmiotów certyfikowanych i przygotowujących się certyfikacji.

Jury XII Międzynarodowych Targów Wynalazczości SIIF 2016 odbywających się w dn. 1-4 grudnia 2016 r. w Seulu (Korea Płd.) przyznało Instytutowi dwa złote medale za wynalazki: Podsadzka do zastosowania przy hydraulicznym szczelinowaniu węgli oraz Sposób wytwarzania poziomej bariery izolacyjnej w warstwie zawodnionej i medal brązowy za wynalazek Pakiet dodatków o działaniu detergentowo-dyspergującym do benzyn silnikowych zawierających etanol.

W dniach 10–12 października 2016 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, Instytut uczestniczył w jubileuszowej X edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków
IWIS-2016 zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR), przy współpracy Urzędu Patentowego RP i Politechniki Warszawskiej.

Międzynarodowe Jury Wystawy „IWIS 2016" przyznało dla dziewięciu rozwiązań Instytutu aż 10 wyróżnień, w tym 9 medali oraz specjalną nagrodę w konkursie chemicznym.

Zapraszamy do udziału w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych z natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, organizowanych w dniach 26.01.2017 r. przez Laboratorium Badań Środowiskowych, Oddział Instytutu INIG-PIB w Krośnie. Więcej szczegółów na stronie Laboratorium Badań Środowiskowych

W dniach 5-6 października 2016 r. Instytut brał udział w odbywającej się we Wrocławiu II edycji Międzynarodowych Targów Paliwowych – Stacja i Biznes Przyszłości, organizowanej przez Information Market S.A. Imprezie wystawienniczej towarzyszyły bezpłatne szkolenia oraz warsztaty o tematyce biznesowej i prawno-podatkowej.

Instytut miał we Wrocławiu swoje stoisko, na którym prezentował ofertę w dziedzinie badania jakości paliw, ekspertyz związanych z paliwami oraz własny system kontrolowania jakości paliw CERTIX.