UWAGA:

Od 1 stycznia 2017 r. – wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku krajowym

Zobacz więcej

 

wzor AT jedn.str.2015

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy

Dział Aprobat Technicznych
IIp. pok. 215
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
Telefon: 12 421 00 33  Fax: 12 421 00 50

 

Kierownikiem Działu Aprobat Technicznych
jest mgr inż. Tadeusz Dziedzic

tel. 12 61 77 635 lub
12 61 77 463
dziedzic@inig.pl