W zakresie dyrektywy dla urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) Biuro prowadzi ocenę zgodności w oparciu o następujące programy:

  • Program certyfikacji nr PCW-1 dla urządzeń spalających paliwa gazowe obejmujący badanie typu WE (GAD-B);
  • Program certyfikacji nr PCW-3 dla urządzeń spalających paliwa gazowe -certyfikacja partii wyrobów (GAD-F);
  • Program certyfikacji nr PCW-4 dla urządzeń spalających paliwa gazowe -certyfikacja jednostkowa (GAD-G);
  • Program certyfikacji nr PCW-5 dla urządzeń spalających paliwa gazowe obejmujący badanie typu  wraz z nadzorem nad produkcją – zapewnienie zgodności z typem, lub zapewnienie jakości produkcji lub zapewnienie jakości wyrobu (GAD-BC, GAD-BD, GAD-BE);

Powyższe programy są udostępniane przez Biuro na życzenie klienta.

 


Schemat procedur oceny zgodności dla urządzeń spalających paliwa gazowe 
zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2009/142/WE

 

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30.10.2014