Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r.) do czasu uzyskania przez nas akredytacji na to rozporządzenie nie będziemy mogli wydawać nowych certyfikatów w systemie krajowym (obowiązkowym).
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadzorowanie wszystkich certyfikatów wydanych przed 1.01.2017 będzie nadal prowadzone w normalnym trybie.

W przypadku dalszych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Biurem.

 

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 20.12.2016