INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

Telefon: +48 12 421 00 33 
Fax: +48 12 430 38 85

E-mail: office@inig.pl

NIP: 675-000-12-77
KRS: 0000075478
Regon: 000023136

GPS:
N: 50°03'54.57"
E: 19°57'14.11"

 
 

OBIEKTY 
przy ul. Bagrowej

30-733 Kraków, 
ul. Bagrowa 1
tel: 012 653 25 12 
fax: 012 653 16 65

GPS:
N: 50°02'15.93" 
E: 20°00'04.75"

 
 

OBIEKTY 
przy ul. Łukasiewicza

31-429 Kraków, 
ul. Łukasiewicza 1 
tel: 012 61 77 528 
fax: 012 61 77 522

GPS:
N: 50°04'31.08" 
E: 19°57'57.63"

 
 

ODDZIAŁ WARSZAWA

01-224 Warszawa, 
ul. Kasprzaka 25
tel: 022 632 17 99, 
fax: 022 632 63 13

GPS: 
N: 52°13'41.23" 
E: 20°57'53.71"

 

ODDZIAŁ KROSNO

38-400 Krosno, 
ul. Armii Krajowej 3
tel: 013 43 689 41, 
fax: 013 43 679 71

GPS:
N: 49°40'59.75" 
E: 21°46'45.15"