TYTUŁ: Wybrane aspekty systemu naftowego a nowe spojrzenie na geologię Karpat - przewodnik

 

AUTORZY: Praca zbiorowa

karpaty-przewodnik

OPIS PL:

W pracy przedstawiono opis odsłonięć terenowych, wybranych dla przedstawienia nowej koncepcji budowy geologicznej oraz systemu naftowego Karpat. Opis obejmuje 11 odsłonięć od Bandrowa do Grybowa. Odsłonięcia ukazują profil Karpat z uwzględnieniem skał istotnych dla systemu naftowego, skał macierzystych jak i skał uszczelniających. W omówieniu odsłonięć przedstawiono także nowe poglądy na temat rozwoju basenowo- tektonicznego Karpat, szczególny nacisk położono na nowo odkryte etapy rozwoju basenowego (etapy tworzenia kompleksów chaotycznych o typie spływów). Wiele uwagi poświęcono utworom o typie melanżu tektonicznego i ich roli w kształtowaniu systemu naftowego.


Opis EN:

The paper presents a description of the outcrops selected for new conception on structural geology and Petroleum System of the Carpathians. The description includes 11 outcrops from Bandrów to Grybów. The outcrops reveal the profile of the Carpathians including relevant elements of the Carpathians Petroleum System i.e. source rocks and seal. In the outcrop description a new view on tectono - sedimentary development of the Carpathians was presented with the emphasis on newly discovered stages of basin development (the stage of chaotic complexes formation of runoff type). Much attention was paid to formations of mélange type and their role in development of the Carpathian Petroleum System.

  

Cena egzemplarza: 70 zł netto (plus 5% VAT)

Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

Zamówienia prosimy składać e-mailowo: nafta-gaz@inig.pl lub telefonicznie 012 617 76 32.