Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Kierownik: mgr Wojciech Łyko
Adres: ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
Telefon: 12 61 77 623
Faks: 12 430 38 85
E-mail: wojciech.lyko@inig.pl