Raport „Rynek Polskiej Nafty i Gazu" (rocznik) od początku swojego istnienia ukazywał się pod patronatem honorowym kolejnych Ministrów Gospodarki. W tym roku, w związku z likwidacją tego ministerstwa, patronat honorowy nad XI edycją rocznika objął Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski. Partnerem merytorycznym bieżącego wydania jest firma doradcza DELOITTE.


Tematyka kolejnych wydań rocznika „Rynek Polskiej Nafty i Gazu" obejmuje zagadnienia związane m.in. z ekonomią działalności sektora:
• politykę cenową i jej uwarunkowania,
• dywersyfikację dostaw ropy i gazu,
• magazynowanie paliw,
• bezpieczeństwo transportu węglowodorów,
• liberalizację rynku paliw w Polsce,
• pozyskiwanie dotacji dla sektora nafty i gazu na prace badawczo-rozwojowe,
• zagadnienia legislacyjne i podatkowe w tym obszarze, a także konsekwencje prezentowanych rozwiązań dla branży.


Na łamach naszego wydawnictwa przedstawione zostały również problemy związane z rozwojem metod wydobycia węglowodorów – m.in. metody hydraulicznego szczelinowania, sposoby frakcjonowania ropy naftowej, a także zagadnienia symulacji złożowych. Ważnym tematem wielokrotnie omawianym w tym roczniku jest produkcja ekologicznych paliw.

Powyższe oraz pozostałe artykuły zawarte w roczniku „Rynek Polskiej Nafty i Gazu" są ciekawą lekturą nie tylko dla specjalistów z branży naftowo-gazowniczej, ale i dla osób zainteresowanych uzyskaniem przystępnych informacji na tematy związane z poszukiwaniem, wydobywaniem oraz przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz z paliwami alternatywnymi.

Powyższe wydawnictwo jest do nabycia w Redakcji INiG – PIB. Zamówienia prosimy składać e-mailowo: nafta-gaz@inig.pl lub telefonicznie nr 12 617 76 32.

 

Rynek2010PL

Pobierz

Rynek2010PL

 Pobierz

Rynek2010PL

 Pobierz

 Rynek2011PL

Pobierz

 Rynek2011PL

Pobierz

 Rynek2011PL

Pobierz

 Rynek2012PL

Pobierz

Rynek2012EN

Pobierz 

 Rynek2012PL

Pobierz

 Rynek2013PL

Pobierz

 Rynek2013EN

Pobierz

 Rynek2013RU

Pobierz

Rynek2014PL

Pobierz 

Rynek2014PL

Pobierz

Rynek2014PL

Pobierz

Raport2015PL72dpi-1

Pobierz

 Raport 2015 EN 72 dpi-1

Pobierz

 Raport 2015 RU 72 dpi-1

Pobierz

Raport 2016 PL tn

Pobierz

Raport 2016 EN tn

Pobierz

Raport 2016 RU tn

Pobierz