Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy jest uprawniony do:

  • prowadzenia procedur oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (nr identyfikacyjny 1450);
  • wykonywania badań biokomponentów w ramach państwowego systemu kontroli jakości biokomponentów, wg Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r.;
  • certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej urządzeń gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych (certyfikat akredytacji PCA nr AC 010);
  • certyfikacji Systemów Zarządzania – certyfikat akredytacji PCA nr 116;
  • wydawania Aprobat Technicznych na wyroby budowlane stosowane w sieciach i instalacjach paliw gazowych (Dz. U. z dn 23 listopada 2004 nr 249 poz. 2497),
  • uznawania jednostek certyfikujących, implementujących System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów KZR INiG, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.

Instytut posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE nr 1481H i został wpisany do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43H4 oraz do Natowskiej Bazy Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej, zawartej w N‑MCRL (NATO Master Catalog of References Logistics).

Instytut został wpisany do bazy danych D-U-N-S® pod numerem 422 338 020.